ขายที่ดิน ทำเลเด่น เพื่อการลงทุนหรืออยู่อาศัย

ราคาต่อรองได้ ติดเจ้าของทรัพย์ สายสั้น

🌎 บ้านยอด บางปลาม้า สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02003

พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา

ราคาขาย 3,500,000 บาทต่อไร่

🌎 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02004

เนื้อที่ 3 ไร่ - งาน 50 ตารางวา

ราคาขายเหมา 1,800,000 บาท

🌎 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02001

พื้นที่ 36 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา

ราคาขาย 290,000 บาทต่อไร่

🌎 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02002

เนื้อที่ 8 ไร่ - งาน - ตารางวา

ราคาขาย 320,000 บาทต่อไร่