ขายที่ดิน ทำเลเด่น เพื่อการลงทุนหรืออยู่อาศัย

ราคาต่อรองได้ ติดเจ้าของทรัพย์ สายสั้น

🌎 บ้านยอด บางปลาม้า สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02003

พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา

ราคาขาย 3,500,000 บาทต่อไร่

🌎 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02004

เนื้อที่ 3 ไร่ - งาน 50 ตารางวา

ราคาขายเหมา 1,800,000 บาท

🌎 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02001

พื้นที่ 36 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา

ราคาขาย 290,000 บาทต่อไร่

🌎พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04011

พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน - ตร.ว.

ราคาขาย 350,000 บาทต่อไร่

🌎บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี

รหัสทรัพย์ TPA11004

พื้นที่ 284 ตารางวา

ราคาขาย 8,900,000 บาท

🌎 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04007

พื้นที่ 62 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

ราคา 16,900,000 บาท

🌎 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04010

เนื้อที่ 44 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

ราคา 300,000 บาทต่อไร่

🌎 บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04006

พื้นที่ 27 ไร่ - งาน - ตารางวา

ราคาขาย 120,000 บาทต่อไร่

🌎 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04008

พื้นที่ 5 ไร่ - งาน 27 ตารางวา

ราคาขาย 2,200,000 บาทต่อไร่

🌎 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04003

พื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา

ราคา 300,000 บาทต่อไร่

🌎 หันตรา พระนครศรีอยุธยา

รหัสทรัพย์ TPA14001

พื้นที่ 1 ไร่ - งาน 00 ตารางวา

ราคา 7,500,000 บาท

🌎 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04005

พื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา

ราคาขาย 1,350,000 บาทต่อไร่

🌎 ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04004

พื้นที่ 13 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา

ราคาขาย 650,000 บาทต่อไร่ (ไม่รวมต้นสัก)

🌎 หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี

รหัสทรัพย์ TPA04002

พื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 33.3 ตารางวา

ราคา 1,300,000 บาทต่อไร่

🌎 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

รหัสทรัพย์ TPA02002

เนื้อที่ 8 ไร่ - งาน - ตารางวา

ราคาขาย 320,000 บาทต่อไร่